DEELNAME OPTIES VOOR PARTNERSCHAP

A)    Partnerschap van het Nijmeegs Ondernemerscafé

U kunt partner worden van het Nijmeegs Ondernemerscafé, tegen een betaling van € 275,00 per jaar excl. BTW. Als partner kunt u alle netwerkborrels van dat jaar bezoeken. Uw partnerschap is op persoonlijke titel. Dat houdt in dat u bij verhindering geen vervanger kunt laten deelnemen. Een partnerschap is alleen mogelijk indien u directeur/eigenaar bent van een bedrijf of organisatie in Nijmegen.

Het partnerschap wordt jaarlijks automatisch met een jaar verlengd, mits tijdig opgezegd. Opzeggen dient voor 1 december van het lopende partnerschapjaar per mail aan info@nijmeegsondernemerscafe.nl te worden gedaan. U ontvangt dan een bevestiging van opzegging. 

B)    Als bedrijfspartner van het Nijmeegs Ondernemerscafé

U kunt bedrijfspartner worden van het Nijmeegs Ondernemerscafé, tegen een betaling van € 400,00 per jaar excl. BTW. Als bedrijfspartner kunt u uw bedrijf tijdens alle netwerkborrels van dat jaar door 1 persoon laten vertegenwoordigen. In tegenstelling tot een persoonlijk partnerschap kunt u zich bij een bedrijfspartnerschap WEL laten vervangen als u eens verhinderd bent. Een partnerschap is alleen mogelijk indien u directeur/eigenaar bent van een bedrijf of organisatie in Nijmegen.

Indien u een bedrijfspartnerschap voor meerdere personen wilt aanvragen, kunt u bij het secretariaat terecht voor meer informatie.

Het partnerschap wordt jaarlijks automatisch met een jaar verlengd, mits tijdig opgezegd. Opzeggen dient voor 1 december van het lopende partnerschapjaar per mail aan info@nijmeegsondernemerscafe.nl te worden gedaan. U ontvangt dan een bevestiging van opzegging. 

C)   Éénmalige gastpartner 

Iedere ondernemer is welkom als éénmalige gastpartner. Wilt u de bijeenkomsten vaker bezoeken betaalt u voor deelname € 30,00 (incl. BTW). Een partnerschap is alleen mogelijk indien u directeur/eigenaar bent van een bedrijf of organisatie in Nijmegen.

Het partnerschap wordt jaarlijks automatisch met een jaar verlengd, mits tijdig opgezegd. Opzeggen dient voor 1 december van het lopende partnerschapjaar per mail aan info@nijmeegsondernemerscafe.nl te worden gedaan. U ontvangt dan een bevestiging van opzegging.