Partnerschap

Per jaar worden 21 bijeenkomsten gehouden in de maanden september tot en met juni op elke eerste en derde vrijdag van de maand tussen 17.00 uur en 19.00 uur.

Partnerschappen zijn alleen mogelijk voor een directeur/eigenaar/manager van een bedrijf of organisatie in Nijmegen of in een aangrenzende gemeente. Naast bedrijven zijn er ook vertegenwoordigers van de politiek, overheidsinstellingen en van de culturele sector aanwezig op vrijdagmiddag.

Kom je een keer sfeer proeven?

Meld je hier aan.

Partner

€ 350,00 Exclusief btw

Als partner kun je alle netwerkborrels van dat jaar bezoeken. Het partnerschap is op persoonlijke titel. Dat houdt in dat je bij verhindering geen vervanger kunt laten deelnemen.

Bedrijfspartner

€ 495,00 Exclusief btw

Als bedrijfspartner kan een bedrijf tijdens alle netwerkborrels van dat jaar 1 persoon aanwezig laten zijn. In tegenstelling tot een persoonlijk partnerschap kun je jezelf als bedrijfspartnerschap WEL laten vervangen als je verhinderd bent. Als je een bedrijfspartnerschap voor meerdere personen wilt aanvragen, kun je bij het secretariaat terecht voor meer informatie.

Gastpartner / introducés

€ 30,00 Exclusief btw

Een keer komen sfeerproeven? Dat kan tegen betaling van € 30,00 excl. btw. Na je bezoek ontvang je de factuur.


Partnerschappen worden jaarlijks automatisch met een jaar verlengd, mits tijdig opgezegd.

Opzeggen dient voor 1 december van het lopende partnerschapjaar per mail aan info@nijmeegsondernemerscafe.nl te worden gedaan. U ontvangt dan een bevestiging van opzegging.

Aanmelden als partner