DEELNAME OPTIES VOOR PARTNERSCHAP

A)    Partnerschap van het Nijmeegs Ondernemerscafé

Je kunt partner worden van het Nijmeegs Ondernemerscafé, tegen een betaling van € 275,00 per jaar excl. BTW. Als partner kan je alle netwerkborrels van dat jaar bezoeken. Het partnerschap is op persoonlijke titel. Dat houdt in dat je bij verhindering geen vervanger kunt laten deelnemen. Een partnerschap is alleen mogelijk indien je directeur/eigenaar bent van een bedrijf of organisatie in Nijmegen of uit een aangrenzende gemeente.

Het partnerschap wordt jaarlijks automatisch met een jaar verlengd, mits tijdig opgezegd. Opzeggen dient voor 1 december van het lopende partnerschapjaar per mail aan info@nijmeegsondernemerscafe.nl te worden gedaan. Je ontvangt dan een bevestiging van opzegging. 

B)    Als bedrijfspartner van het Nijmeegs Ondernemerscafé

Je kunt bedrijfspartner worden van het Nijmeegs Ondernemerscafé, tegen een betaling van € 400,00 per jaar excl. BTW. Als bedrijfspartner kan jouw bedrijf tijdens alle netwerkborrels van dat jaar door 1 persoon laten vertegenwoordigen. In tegenstelling tot een persoonlijk partnerschap kan je jezelf bij een bedrijfspartnerschap WEL laten vervangen als je eens verhinderd bent. Een partnerschap is alleen mogelijk indien je directeur/eigenaar bent van een bedrijf of organisatie in Nijmegen of uit een aangrenzende gemeente.

Indien je een bedrijfspartnerschap voor meerdere personen wilt aanvragen, kan je bij het secretariaat terecht voor meer informatie.

Het partnerschap wordt jaarlijks automatisch met een jaar verlengd, mits tijdig opgezegd. Opzeggen dient voor 1 december van het lopende partnerschapjaar per mail aan info@nijmeegsondernemerscafe.nl te worden gedaan. U ontvangt dan een bevestiging van opzegging. 

C)   Éénmalige gastpartner 

Iedere ondernemer is welkom als éénmalige gastpartner. Wil je de bijeenkomsten vaker bezoeken betaal je voor deelname € 30,00 (incl. BTW). Een partnerschap is alleen mogelijk indien je directeur/eigenaar bent van een bedrijf of organisatie in Nijmegen of uit een aangrenzende gemeente.

Het partnerschap wordt jaarlijks automatisch met een jaar verlengd, mits tijdig opgezegd. Opzeggen dient voor 1 december van het lopende partnerschapjaar per mail aan info@nijmeegsondernemerscafe.nl te worden gedaan. Je ontvangt dan een bevestiging van opzegging.